Voor elke klus, Kalshoven dus!

Contact
Dalfsen: 0529 - 431207 Zwolle: 038 - 4538944 Mail: info@kalshovendalfsen.nl

MVO

De duurzame ondernemer in het Vechtdal.

Al van oudsher zet Kalshoven Dienstverlening zich in als een duurzame ondernemer. Wij vullen de drie eerder genoemde P’s dan ook concreet in. De eerste P van People wordt door Kalshoven Dienstverlening dagelijks gemonitoord door invulling van mensen met wajong, wao of andersoortige beperkingen.

 

Uiteraard wordt de tweede P, van Planet door ons zorgvuldig in de gaten gehouden zodat al ons gespecialiseerd en schoonmaakpersoneel zich aan de voorschriften houdt die door Kalshoven Dienstverlening ten aanzien van milieu zijn uitgeschreven.

 

De laatste P, welke voor Profit staat betreft de organisatie van ons bedrijf. Hoe beter de organisatie geregeld is hoe langer duurzaam een bedrijf kan zijn. Hierbij gaat het uiteraard om een goed evenwicht tussen de 3 belangen. Je zou bij Profit echter ook kunnen denken aan hoe op lange termijn winstgevend te blijven in een veranderende wereld (waar bijvoorbeeld minder waarde wordt gehecht aan bezit). Het loont om na te denken over nieuwe duurzame producten of verdienmodellen om te voorkomen dat je straks geen bestaansrecht meer hebt.

 

Het spreekt vanzelf dat een bedrijf of organisatie die met MVO aan de slag gaat prioriteiten zal moeten stellen en/of keuzes zal moeten maken. Een organisatie kan niet alles doen en ook niet alles tegelijk. Het is dan goed te beginnen, daar waar het meest verschil kan worden gemaakt (waar de impact het grootst is) en waar met de minste inspanning de resultaten het grootst zijn. Elke organisatie is anders en elke organisatie heeft een eigen MVO profiel.

 

Hoe dan ook: ook in de zakelijke, industriële of non-profit wereld is ‘Mind your P’s’ relevant. We hebben het dan over MVO en we willen hiermee zeggen: houd je aan de regels!

Voor elke klus, Kalshoven dus!