Voor elke klus, Kalshoven dus!

Contact
Dalfsen: 0529 - 431207 Zwolle: 038 - 4538944 Mail: info@kalshovendalfsen.nl

Ongedierte bestrijding

Stel, u heeft last van ongedierte, maar weet niet precies om welke soort het gaat en hoe u deze definitief kunt verwijderen. Dan is één telefoontje naar Kalshoven voldoende. Na aanmelding van een klacht of probleem, gaan wij volgens een vast stappenplan te werk. Allereerst voeren wij een grondige inspectie uit, om exact vast te stellen om welk soort ongedierte het gaat. Deze fase is erg belangrijk, want iedere diersoort vergt zijn eigen benaderings- en bestrijdingswijze. Na inspectie wordt er door ons een rapport opgesteld, met daarin een bestrijdingsadvies en een kostenplaatje. Gaat u hiermee akkoord, dan stellen wij in overleg met u een planning op om het ongedierte daadwerkelijk te gaan bestrijden. Hierbij worden alle mogelijke technische en toxicologische middelen ingezet, al dan niet in combinatie met niet-giftig lokaas. Wij streven er steeds naar om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Kwaliteit gegarandeerd
Kwaliteit is alleen te garanderen wanneer gewerkt wordt met gecertificeerde en gediplomeerde medewerkers die ook nog eens over uitgebreide ervaring beschikken. Kalshoven Dienstverlening heeft die medewerkers. Daarnaast voldoen onze werkwijzen en onze bestrijdingssystemen ruimschoots aan de door het ministerie van VROM gestelde eisen. Dat geeft een veilig gevoel.

Voor elke klus, Kalshoven dus!