Voor elke klus, Kalshoven dus!

Contact
Dalfsen: 0529 - 431207 Zwolle: 038 - 4538944 Mail: info@kalshovendalfsen.nl

Milieu

Milieu/MVO; Ons aandeel in een schone toekomst

Kalshoven Dienstverlening is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap met betrekking tot die aspecten welke invloed hebben op het milieu. Wij streven er naar te werken op een wijze die een bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.

 

Ons milieuzorgsysteem is er op gericht om de aspecten van het bedrijf die het milieu kunnen beïnvloeden, onder controle te houden en de effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu, tot een minimum te beperken. Het verbeteren van milieuaspecten is daarmee een continu proces geworden en staat juist daarom hoog op onze (dagelijkse) agenda om met elkaar bewust te worden van de gevolgen van ons dagelijkse werk ten aanzien van het milieu.

Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

 

Enkele concrete maatregelen die Kalshoven Dienstverlening neemt zijn onder andere:

 

  • inzetten van energiezuinige en geluidsarme machines;
  • gebruik van middelen op basis van natuurlijke grondstoffen dan wel met minimale milieubelasting, welke voldoen aan de geldende wettelijke eisen en normen voor milieubeleid;
  • terugdringen van verpakkingsmaterialen;
  • zoveel mogelijk gebruik maken van microvezel systemen;
  • hanteren van doseersysteem;
  • hanteren van lekbakken in de werkkast;
  • retourneren van lege fusten naar de leverancier;
  • als vast agendapunt van het periodiek managementoverleg uitvoering van het milieubeleid volgen en zo nodig aanpassingen doorvoeren.
  • “groen” wagenpark beheer.

 

 

Hierdoor creëert Kalshoven Dienstverlening  waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P’s.

Voor elke klus, Kalshoven dus!